Kategorie

Informacja

ProducenciPodmiot nadzorujący

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach

40-074 Katowice, ul. Raciborska 15
tel. (32) 208-74-68, 208-74-70, 208-74-75
fax: (32) 208-74-69

e-mail : sekretariat@wif.katowice.pl

strona www

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1.            Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów. Niniejsza polityka prywatności („Polityka Prywatności”) stanowi integralną część Regulaminu Apteki internetowej e-dlazdrowia.pl. Akceptacja Regulaminu oznacza akceptację Polityki Prywatności.

Administrator

1.            Administratorem danych („Dane”) podawanych w Formularzu Rejestracyjnym oraz Formularzu Zamówienia, zgodnie z Regulaminem jest PiKS Farm Paulina Siwek ul Niepodległości 3 62-700 Turek nip 668-185-19-71 regon 022472816

Cel przetwarzania

1.            Dane przetwarzane będą w celu wykonania Umowy zawieranej pomiędzy każdym z Klientów, a Administratorem w ramach działalności Apteki Internetowej. Przetwarzanie danych obejmuje kontakt z Klientami (telefonicznie, za pośrednictwem poczty e-mail i tradycyjnej korespondencji), prowadzenia księgowości oraz weryfikację prawdziwości Danych podanych przez Klientów w procesie Rejestracji. Dane przetwarzane będą również w celach marketingowych i reklamowych wyłącznie w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na takie przetwarzanie.

Podstawa przetwarzania danych

1.            W odniesieniu do poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych Dane przetwarzane są na podstawie zgód wyrażanych przez Klienta, poprzez wybieranie odpowiednich przycisków na formularzu rejestracyjnym wypełnianym podczas procesu Rejestracji oraz w odniesieniu do ewidencji zrealizowanych Zamówień na podstawie ustawowego obowiązku nałożonego na Administratora. Dane przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

Zbiór danych

1.            W związku z realizacją wskazanych w pkt. II (tzn. tym zatyt. Cel przetwarzania, brak numeracji należy wprowadzić) celów przetwarzania Danych oraz w wykonaniu obowiązków wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych zbiory danych osobowych Klientów („Zbiór Danych”) podlegają rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

Prawa Klienta

1.            Podanie Danych jest dobrowolne, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację, a niepodanie tych Danych w procesie składania Zamówienia uniemożliwia jego realizację. Brak zgody Klienta na przetwarzanie jego Danych dla celów marketingowych i reklamowych nie wpływa na możliwość jego Rejestracji oraz możliwość składania przez niego Zamówień.

2.            Klient ma prawo dostępu do treści Danych oraz do ich poprawiania i aktualizacji za pośrednictwem Administratora. Administrator zapewnia również Klientom możliwość usunięcia Danych na ze Zbioru Danych w przypadku odstąpienia od Umowy a także jej rozwiązania lub wygaśnięcia, o ile jest to możliwe w świetle przepisów prawa.

3.            Administrator zapewnia również Klientom możliwość usunięcia Danych ze Zbioru Danych w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa. Administrator może odmówić usunięcia Danych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Administratora lub naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie Danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

4.            Informacja o środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Danych przesyłanych drogą elektroniczną.

5.            Dane chronione są zgodnie z obowiązującymi przepisami przy wykorzystaniu następujących zabezpieczeń technicznych, w tym m. in. poprzez: tworzenie regularnych kopii bezpieczeństwa, składowanie kopii bezpieczeństwa w 2 niezależnych punktach w Polsce, szyfrowane SSL/TLS dla usług pocztowych oraz www dla całego serwera , firewall.

6.            Do przetwarzania są dopuszczane wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez Administratora.

7.            Administrator danych prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania.

Informacje o plikach cookies

1.            Pliki cookies zwane także "ciasteczkami" są to pliki tekstowe zapisywane i przechowywane w pamięci urządzenia Klienta wykorzystywanego do przeglądania stron internetowych (np. komputer PC, notebook, tablet, palmtop, telefon komórkowy). Z plikami tymi, po ich zapisaniu, łączy się serwer albo serwery uzyskując do nich odpowiedni dostęp.

2.            Strona internetowa www.e-dlazdrowia.pl wykorzystuje 2 rodzaje plików: sesyjne oraz stałe. Pliki sesyjne to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu Klienta do czasu wylogowania ze strony Apteki lub zamknięcia przeglądarki. Stałe pliki są przechowywane w urządzeniu przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia.

3.            Strona internetowa www.e-dlazdrowia.pl wykorzystuje następujące rodzaje plików:

1.            Pliki niezbędne do przeglądania oferty, logowania do Apteki i dokonywania zakupów. Ich zapisywanie jest niezbędne do korzystania z naszej apteki internetowej.

2.            Pliki zapewniające bezpieczeństwo transakcji dokonywanych w aptece internetowej

3.            Pliki statystyczne – umożliwiające Aptece zebranie informacje na temat korzystania z jej zasobów

4.            Pliki funkcjonalne - pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Klienta ustawień dotyczących logowania i preferencji dotyczących wyglądu strony.

5.            Pliki reklamowe - pliki umożliwiające otrzymanie treści reklamowych dostosowanych do zainteresowań Klienta.

6.            Pliki społecznościowe – pliki umożliwiające integrację konta Klienta w serwisie społecznościowym (m. in. Facebook, Google+) z naszą stroną internetową.

4.            Poprzez zmianę ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania niniejszej strony internetowej www.e-dlazdrowia.pl i jej podstron, Klient może określić warunki przechowywania oraz warunki uzyskiwania dostępu do plików cookies wykorzystywanych przez tę stronę i jej podstrony, a w szczególności może (co może? brak sformułowania) całkowitego wyłączenia ich obsługę.

5.            W celu zmiany ustawień związanych z obsługą plików cookies Klient powinien skonfigurować ustawienia przeglądarki internetowej wykorzystywane do przeglądania strony internetowej www.e-dlazdrowia.pl i jej podstron. Stosowne informacje w tym zakresie można uzyskać korzystając z pomocy technicznej dla takiego oprogramowania (przeglądarki internetowej) lub kontaktując się z jego dostawcą.

6.            Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej www.e-dlazdrowia.pl

7.            Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Klienta mogą zostać wykorzystane przez współpracujących z Apteką partnerów oraz reklamodawców.

8.            Brak zmiany ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania niniejszej strony internetowej www.e-dlazdrowia.pl i jej podstron, stanowi w myśl art. 173 ust. 2 Ustawy prawo telekomunikacyjne wyrażenie zgody na korzystanie przez tę stronę i jej podstrony z plików cookies w celach wyżej określonych.

Pozostałe postanowienia

1.            Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

2.            Administrator stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów ze Sklepu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" nie uniemożliwia korzystania ze Sklepu, może jednak spowodować pewne utrudnienia lub ograniczenia w korzystaniu z niego.

3.            Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób serwis internetowy Sklepu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności

4.            Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Dane są przekazywane dobrowolnie.